ทค.สายัณห์ ใหม่ทา

ทค.สายัณห์ ใหม่ทา

Civil and Criminal LawLawyerการศึกษา => นิติศาตร์บัณฑิต (นบ.)(Bachelor of Laws)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat university) => รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รม.)(Master of Political Science)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Thammasat university)
=>สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักร จากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ด้านกฎหมาย : เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกฎหมายที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค5

Certificate:
Law School:

ทค.สายัณห์ ใหม่ทา