• สำนักงานสายัณห์ทนายความ

Practice Areas

สำนักงานสายัณห์ทนายความ งานบริการเกี่ยวกับคดีความ

สำนักงานเราบริการให้คำปรึกษา และรับว่าความคดีต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เช่น
คดีอาญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
– คดียาเสพติด
– คดียักยอกทรัพย์– คดีทำให้เสียทรัพย์– คดีฉ้อโกงทรัพย์ ,ฉ้อโกงประชาชน
– คดีลักทรัพย์ ,ลักทรัพย์นายจ้าง
–คดีพยายามฆ่า หรือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา – คดีทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ,สาหัส ,ตาย
– คดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ,สาหัส ,ตาย
– คดีบุกรุก– คดีพรากผู้เยาว์
– คดีเกี่ยวกับอาวุธปืน
คดีแพ่งต่างๆ เช่น
– คดีผิดสัญญาซื้อขาย
– คดีผิดสัญญาจ้างทำของ
– คดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน – คดีแชร์
– คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย
– คดีเกี่ยวกับที่ดิน
คดีครอบครัว เช่น
– คดีฟ้องหย่า– คดีฟ้องชู้
– คดียื่นขอรับรองบุตร ขออำนาจปกครองบุตร
– คดีเรียกค่าเลี้ยงดูบุต – คดีแบ่งสินสมรส
– ยื่นรับบุตรบุญธรรม
คดีเกี่ยวกับมรดก
– ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
– ร้องเพิกถอนผู้จัดการมรดก
– คดีแบ่งมรดก
และคดีเกี่ยวกับผู้บริโภค
–เช่น คดีสินเชื่อสถาบันการเงิน
– คดีเช่าซื้อรถยนต์
– คดีบัตรเครดิต
. รับว่าความคดีเช็ค
– ยื่นฟ้องคดีเช็ค ต่อสู้คดีเช็ค หรือไกล่เกลี่ยคดีเช็คในชั้นศาล
. รับว่าความคดีในศาลแรงงาน
– ลูกจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าเสียหาย
– ลูกจ้างเรียกร้องเงินชดเชย เงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
– ต่อสู้คดีให้กรณีเป็นนายจ้างถูกฟ้องในศาลแรงงาน

กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Read More

ระวังธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Read More

เรื่องมรดกมีปัญหาอย่ากังวล

เรื่องมรดกมีปัญหา เรียกสายัณห์ทนายความ ติดต่อมาเราช่วยท่านได้

Read More

กฎหมายน่ารู้ เรื่องแรงงาน

กฎหมายน่ารู้ “ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย” ห

Read More

ทำอย่างไรเมือท่านตกเป็นผู้ต้องหา

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis

Read More

บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Read More